The CSR Institute
 
 

  Institutul pentru Studii de Responsabilitate Socială va deveni o prestigioasă instituţie de educaţie în care oamenii au încredere, o privesc cu respect şi cu care doresc să se asocieze.

 Misunea noastră este de a acţiona cu integritate pentru studierea şi promovarea celor mai ridicate standarde de guvernare, responsabilitate, aspiraţionale şi sociale pe care oamenii şi organizaţiile le îmbraţişeaza în scopul asigurării dezvoltării durabile.

 • Contribuţia la viziunea organizaţiei
 • Educaţia ca temelie a dezvoltării
 • Excelenţa
 • Integritatea
 • Respectul
 • Încrederea
 • Adevărul
  Cele 7 pericole ale virtuţilor umane
  definite de Gandhi


1. Afaceri fără etică.
2. Bunăstare fără muncă.
3. Plăcere fără morală.
4. Cunoaştere fără spirit.
5. Ştiinţă fără umanitate.
6. Religie fără sacrificiu.
7. Politică fără principii.

Institutul pentru Studii de Responsabilitate Socială adaugă la cele de mai sus:

Libertate fără responsabilitate.
 • Paula Apreutesei - Founder
 • Sanda Foamete - Strategy Advisor – Education
 • Silviu Hotaran - Strategy Advisor - Leadership
 • Neacsu Mariana - Strategy Advisor - Environment
 • Victor Apreutesei - CSR Manager – Legal

  Institutul pentru Studii de Responsabilitate Socială (The CSR Institute) este o asociaţie non-guvernamentala, non-profit, înfiinţata în anul 2012.

  Initiativa de a înfiinta CSR Institute a venit ca un răspuns la adoptarea standardului ISO 26000:2010 şi a politicilor de responsabilitate socială lansate de Comisia Europeană în octombrie 2011, Directiva 95/2014 privind raportarea non-financiară.
Institutul pentru Studii de Responsabilitate Socială are ca obiectiv construirea unei prestigioase instituţii de cercetare, consultanţa şi promovare a responsabilităţii sociale.
A fost identificată nevoia de a aşeza o bază academică solidă pentru domeniul Corporate Social Responsibility (CSR), de a adăuga rigoare practicilor existente şi de a promova rolul strategic pe care politicile CSR îl au în realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi inclusive.

 A fost, de asemenea, o viziune personală a membrilor fondatori, care visează să construiască o prestigioasă instituţie de educaţie.

 Există mai multe definiţii pentru Responsabilitatea Socială Corporatistă (CSR – vom continua cu abrevierea din limba engleză Corporate Social Responsibility), dar vom folosi noua definiţie avansată de Comisia Europeană: CSR înseamnă responsabilitatea organizaţiilor pentru impactul pe care îl au în societate.

 "Respectul pentru legislaţia în vigoare şi pentru contractele colective dintre partenerii sociali este o condiţie prealabilă pentru a îndeplini această responsabilitate. Pentru a îndeplini complet responsabilitatea socială corporatistă, organizaţiile trebuie să aibă în funcţiune un process care să integreze aspectele sociale, de mediu, etice, cele privind drepturile omului şi protecţia consumatorului în operaţiunile de business şi în strategia de bază, în strânsă colaborare cu grupurile co-interesate, cu scopul de a:
 • maximiza crearea valorii partajabile pentru acţionarii/proprietary şi pentru grupurile co-interesate şi societate în ansamblul ei;
 • identifica, a preveni, diminua posibilele efecte adverse"
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf

 Cercetari de înalta calitate academic trebuie să stabilească politici publice care să susţină responsabilitatea social corporatista şi să se regasească în practicile CSR ale organizaţiilor şi grupurilor co-interesate.
 
 
       
 
 
© 2017 The CSR Institute